Gięcie blach CNC przy produkcji wyposażenia wnętrz

Nieprzerwany rozwój współczesnej technologii bez wątpienia usprawnia życie ludzi na całym świcie. Nie jest bowiem tajemnicą, że nowoczesne urządzenia oraz maszyny są w stanie znacznie przyspieszyć oraz ulepszyć szereg prac i zleceń, w szczególności przemysłowych. Należy zaznaczyć w tym miejscu, iż dynamiczny rozwój cywilizacji pozytywnie oddziałuje również na gięcie blach, które aktualnie odbywa się z zastosowaniem najwyższej jakości innowacyjnych rozwiązań.

Gięcie jako rodzaj obróbki materiałów

Gięcie blachy jest jednym z zasadniczych rodzajów obróbki metali. Dzięki niemu możliwe jest wykonanie dowolnych kształtów nie tylko z blach, rur, drutów, jak również kształtowników. Gięcie CNC polega na trwałym odkształceniu elementów pod wpływem momentu zginającego, które jednocześnie nie narusza ogólnej spójności materiału. Fundamentalny wyróżnik procesu gięcia stanowi zatem zmiana krzywizny osi kształtowanego przedmiotu. Warto nadmienić także, że odkształcenia można wykonywać tylko do określonej wartości naprężenia. Przekroczenie jej granicy będzie w konsekwencji skutkować uszkodzeniem giętego elementu. Gięcie stali jest również wymagającą czynnością chociażby dlatego, że w czasie rozciągania może dojść zarówno do pęknięć, jak też mogą pojawić się przekształcenia wymiarów przedmiotu.

Charakterystyka procesu gięcia blach CNC

Gięcie blach jest procesem kształtowania, w którym zostaje zachowana prostoliniowość tworzących, a zmiana krzywizny giętego materiału odbywa się w jednej płaszczyźnie. Gięcie blach CNC (z języka ang. Computerized Numerical Control) odbywa się z zastosowaniem sterowanych numerycznie pras krawędziowych. Za najistotniejszą zaletę opisywanej metody obróbki materiałowej uważa się przede wszystkim uzyskanie bezbłędnej powtarzalności elementów. W ramach użycia prasy krawędziowej CNC, firmy mogą zapewnić zleceniodawcom pewność otrzymania identycznych elementów, jakie określone zostały w schemacie projektowym. Dlatego też, gięcie realizowane z wykorzystaniem maszyn starowanych numerycznie sprawdza się nie tylko przy produkcji wieloseryjnej, ale również przy zamówieniach indywidualnych. Gięcie blach CNC polecane jest szczególnie wtedy, gdy dla klienta ważne jest wykonanie niezwykle precyzyjnego kąta zgięcia. Warto wskazać także, że procedura gięcia ma szereg różnych zastosowań w gospodarce, w szczególności w obszarze wykonywania złożonych i skomplikowanych elementów, które wykorzystywane są w różnorodnych gałęziach przemysłu, przykładowo w motoryzacji czy budownictwie.

Nowoczesne maszyny wykorzystywane do gięcia

W procesie gięcia blach nowoczesne przedsiębiorstwa często stosują wyspecjalizowane urządzenia. Dynamiczne zmiany w obszarze technologii doprowadziły również do przekształceń w sferze produkcji maszyn oraz nieustannego poszerzania oferty o nowe rozwiązania. W rezultacie dominującą aktualnie w przemyśle technologią gięcia jest gięcie maszynowe, w szczególności z wykorzystaniem giętarek CNC. Takie maszyny wyposażone są w specjalistyczne systemy sterowania, umożliwiające automatyczną realizację różnorodnych zleceń. Ponadto, zapewniają szybką i precyzyjną obróbkę stali. Oprócz tego, nowoczesne urządzenia gwarantują całkowitą powtarzalność określonego wzoru czy też założenia projektowego. Należy więc zaznaczyć, iż dzięki giętarkom sterowanym numerycznie można wykonać zarówno jeden element o wybranym kształcie, jak też całą serię, mając jednocześnie gwarancję, że wszystkie elementy będą takie same.

Bezpieczeństwo pracy dzięki technologii CNC

W aspekcie bezpieczeństwa pracy istotny jest przede wszystkim fakt, iż obecnie to właśnie maszyny zastępują pracę ludzkich rąk. Ręczne maszyny wykorzystywane podczas gięcia blach niestety nie zapewniają tak precyzyjnych oraz powtarzalnych efektów, a oprócz tego są niebezpieczne. Maszyny sterowane komputerowo są znacznie bezpieczniejsze, ponieważ eliminują bezpośrednią ingerencję pracowników. Za sprawą technologii CNC cały proces gięcia blach jest zatem w pełni zautomatyzowany. Warto także zwrócić uwagę na to, że w dzisiejszych czasach obróbka metali z zastosowaniem technologii CNC jest niezwykle popularna i stosowana na całym świecie. Pomimo tego, iż ta metoda jest stosunkowo nowa, to nieustannie trwają prace nakierowane na jej udoskonalenie, żeby cały proces przebiegał jeszcze sprawniej i efektywniej.

Postaw na specjalistów od gięcia

Współczesna gospodarka w dużej mierze opiera się na wyrobach z blachy. Jednakże, zanim określony element będzie gotowy do użytku, musi przejść odpowiednią obróbkę w celu nadania mu preferowanego kształtu. Zlecenia dotyczące zaginania blachy warto powierzyć przedsiębiorstwu, które cieszy się nieposzlakowaną opinią wśród klientów, a także posiada właściwe zaplecze techniczne, umożliwiające wykonywanie precyzyjnego oraz szybkiego gięcia. Prace związane z obróbką metali można więc zlecić profesjonalistom, przykładowo firmie Fabryka 4x4. Oprócz gięcia różnorodnych materiałów firma oferuje także usługi:
W firmie Fabryka 4x4 każde zlecenie realizowane jest z dbałością o najmniejsze szczegóły, a wysoki poziom wykonywanych usług firma osiąga zarówno dzięki doświadczeniu, jak i inwestycjom nakierowanym na rozwój.