Bezpieczny pożarowo szkieletowy dom drewniany - eksperyment pożarowy

Seria eksperymentów pożarowych przeprowadzona w dniach 25-27 sierpnia 2020 roku w liczącym ponad 110 m2 domu wyposażonym w takie same instalacje jakie znajdują się w zwykłym budynku mieszkalnym ma pomóc opracować nowe przepisy przeciwpożarowe dla budynków o konstrukcji drewnianej. Eksperyment umożliwi rozwój branży budownictwa drewnianego w Polsce. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Państwową Straż Pożarną przy współudziale Unihouse i Grupy Saint-Gobain zrzeszającej takie marki jak ISOVER, Rigips, Weber czy Saint-Gobain Building Glass Polska.


Bezpieczny pożarowo dom drewniany - StylBudowa.pl


Pora na nowe przepisy

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z ważniejszych wymagań podstawowych dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dotyczy wszystkich obiektów, niezależnie od rodzaju konstrukcji i technologii ich wykonania. Precyzyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków lub ich części określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Budownictwo w konstrukcji szkieletu drewnianego - StylBudowa.pl

Budownictwo w konstrukcji szkieletu drewnianego - StylBudowa.pl


Drewno – wytrzymały budulec

Budownictwo w konstrukcji szkieletu drewnianego, ze względu na obecność elementów palnych w strukturze przegród, wydaje się być w trudnej sytuacji, gdy rozpatruje się je pod kątem spełnienia wymagań pożarowych. Dodatkową przeszkodą może być różnorodność rozwiązań konstrukcji szkieletu oraz rodzajów płyt poszycia czy zastosowanych materiałów zapewniających izolację termiczną. Zapewnienie odpowiedniej odporności pożarowej w przypadku tego typu konstrukcji jest trudniejsze niż w przypadku budownictwa tradycyjnego, jednakże możliwe jest spełnienie wszystkich wymagań w tym zakresie.

Drewno od lat jest wykorzystywane jako materiał budowlany, choć w czasie rewolucji przemysłowej straciło nieco na popularności. Teraz znów wraca do łask jako budulec solidny, wytrzymały i piękny. Aby zapewnić możliwość prawdziwego rozwoju branży budownictwa drewnianego w Polsce potrzebne są jednak nowe przepisy dotyczące wymagań odnośnie stopnia palności (klasy reakcji na ogień) wyrobów budowlanych oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy wykonane z drewna.Mimo wielu badań laboratoryjnych poszczególnych przegród budynku konieczne było jeszcze przetestowanie wielokondygnacyjnego obiektu w konstrukcji szkieletu drewnianego w warunkach realnego pożaru. Stąd zrodził się plan przeprowadzanego właśnie eksperymentu.


Zabezpieczenia przeciwpożarnowe w domu o konstrukcji drewnianej - StylBodowa.pl
 Jak uniknąć pożaru w domu drewnianym - StylBudowa.pl


Eksperyment pożarowy w Pionkach

Do spalenia przeznaczono specjalnie w tym celu wybudowany w Pionkach, na terenie Ośrodka Szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, prefabrykowany dom o szkielecie drewnianym i powierzchni ponad 110 m2. To budynek składający się z dwóch kondygnacji i czterech modułów. Wydzielono w nim pięć pokoi, dwie łazienki i korytarz. Obiekt postawiony przez firmę Unihouse został wyposażony w rury, kable, kanały wentylacyjne i gniazdka elektryczne typowe dla zamieszkanego budynku. Układy warstw w jego przegrodach są zgodne z polskimi wymaganiami prawnymi. Zapewniono w nim nawet typowe uszkodzenia, które można spotkać w mieszkaniach - takie jak np. otwory w okładzinach na ścianach.
 

Projekt „Bezpieczny pożarowo szkieletowy dom drewniany. Eksperyment pożarowy w skali rzeczywistej budynku wielokondygnacyjnego” umożliwi nam ocenę zachowania naszych wcześniej przebadanych laboratoryjnie rozwiązań w obliczu rzeczywistego pożaru. Będzie on ostatecznym potwierdzeniem skuteczności biernej ochrony pożarowej zastosowanych systemów. Zdobyte doświadczenie pozwoli nam w przyszłości z większą świadomością projektować systemy i rozwiązania dedykowane szkieletowym domom drewnianym - mówi Piotr Wereski, Habitat Technical Manager, Saint-Gobain .


Odbyły się trzy różne scenariusze pożaru wewnętrznego:

  •     symulacja pożaru w małym pomieszczeniu przy założeniu, że sam ulegnie on zagaszeniu,
  •     symulacja pożaru o większej mocy w małym pomieszczeniu umożliwiająca ocenę zachowania ścian konstrukcyjnych i osłonowych obiektu oraz jego dachu,
  •     symulacja pożaru o dużej mocy w największym pomieszczeniu, którego celem jest ocena zachowania stropów i ścian budynku oraz możliwości prowadzenia akcji ratowniczej.


W programie znalazły się także dwa scenariusze pożaru zewnętrznego, z założeniem obserwacji dwóch różnych typów elewacji:

  •     ETICS,
  •     wentylowanej.

Budownictwo drewniane zyskuje na świecie coraz większą popularność. Jego rozwój w Polsce wspiera rząd, który widzi w nim szanse na rozwój nie tylko sektora komercyjnego, ale także wykorzystanie krajowego potencjału przemysłu drzewnego i budowlanego oraz bazy surowcowej.